Je kunt het kaartje ook buiten de website bekijken • Click if you prefer to view the map outside the website • Klicken Sie, wenn Sie die Karte außerhalb der Website sehen möchten • Cliquez si vous voulez voir la carte en dehors du site

Drinkwatertappunten in Nijmegen

Be cool, drink cool.

Alle tappunten in de stad • All drinking water tapping points in town • Alle Trinkwasserentnahmestellen in der Stadt • Tous les robinets d'eau potable en ville

  Klik deze button links in de bovenbalk om de legenda aan en uit te zetten.

  • De drinkwatertappunten die op het kaartje staan zijn permanent. Tijdens de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten zijn er extra wateruitgiftepunten, vooral langs de route.
  • During the Four Days Marches there are extra water distribution points
  • Pendant les quatre jours de marche , il y a des points de distribution d'eau supplémentaires
  • Während der Vier-Tage-Märsche gibt es zusätzliche Wasserverteilungspunkte
  • Durante las Marchas de los Cuatro Días hay puntos de distribución de agua adicionales
Deze pagina werd het laatst aangepast op 30-11-2020.