Nijmegen omarmt de Waal

Waalsprong, rivierpark Nijmegen en Spiegelwaal.

LINKSMeer over de Waal, Nijmegen en hun spannende relatie | Wandelen door het Rivierpark en langs de Spiegelwaal (onze andere website) | Waalvaarten

Duizenden jaren lang heeft de Waal langs Batavodurum, Noviomagus, Numaga, Nieumeghen, Nimwegen, Nijmegen (de namen van de stad door de eeuwen heen) gestroomd. En de stad lag al die tijd ten zuiden van de Waal. Er is veel veranderd, de laatste jaren!

Doordat het klimaat verandert, werd de kans op overstromingen in het rivierengebied steeds groter. Bovenstrooms wordt die kans nog groter doordat de bijna haakse bocht in de Waal, vlak voor de stad, het water opstuwt. Een vervelend extra is, dat de Waalkade door de kracht van het (hoge) water makkelijk beschadigt.

Eeuwenlang zijn om het water te beteugelen de dijken verhoogd, maar het werd wel duidelijk dat je daar niet eindeloos mee door kunt gaan. De nieuwe filosofie is dan ook: geef de rivier de ruimte. Op basis daarvan werd er een bypass in Nijmegen noord gegraven, de huidige Spiegelwaal.

Het werk in 3 plaatjes

Ruimte voor de Waal

Ruimte voor de Waal betekende hier in Nijmegen, dat de dijk die Lent eeuwenlang tegen water beschermde, 350 meter naar het noorden is teruggelegd. Daardoor ontstond ruimte voor een "bypass" die bij hoog water veel extra water kan afvoeren. Deze 3 kilometer lange "nevengeul", die nu Spiegelwaal wordt genoemd zorgt ervoor dat bij hoog water de gemiddelde waterstand in de Waal met 27 cm daalt.

Door deze ingreep is tussen de Waal en de Spiegelwaal het stadseiland Veur Lent ontstaan.

Niet alleen maakt dit waterbouwkundig hoogstandje de dreiging bij hoog water heel wat minder gevaarlijk, er zijn zo talloze mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatie ontstaan die nu verder worden uitgewerkt in het Rivierpark en aan de Spiegelwaal.

Nu de stad bovendien aan de noordkant van de Waal, in Lent en Oosterhout fors wordt uitgebreid stroomt de Waal niet langer langs, maar door de stad. De stad heeft de Waal omarmd. Letterlijk en figuurlijk.

Wandeling met uitleg door het Spiegelwaal gebied

Meer over de Spiegelwaal en een pas uitgezette wandeling-met-uitleg door het gebied vind je op www.spiegelwaalnijmegen.nl.

Onderstaand filmpje is enige tijd vóór de oplevering gemaakt. Er is nog wat onaf werk op te zien, maar het beeld is compleet.

Meer over de Waal, Nijmegen en hun spannende relatie | Waalvaarten | www.spiegelwaalnijmegen.nl

Deze pagina werd het laatst aangepast op 07-08-2022.