Over deze website

Deze website is een idee van Hans van Meteren: een niet-commercieel en niet aan enig bedrijf of enige overheid gelieerd privé project. Voor het uiterlijk heb ik als basis een template van webdesign-grafik.at uit Wenen gebruikt.

Als "we" is gebruikt is dat als pluralis modestiae.

Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze website is en wordt veel zorg besteed en hij wordt regelmatig op juistheid gecontroleerd. Niettemin kan het voorkomen dat informatie niet volledig, juist of actueel (meer) is. Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid deze op officiële kanalen te checken. Bovendien is het goed de bij elk artikel aanwezige "laatste aanpassing" datum te checken om problemen of teleurstelling te voorkomen, maar ook dan bijlft het gebruik vanb deze gegevens voor eigen rekening en risico. Dit geldt met name, maar niet alleen voor informatie over verkeer en parkeren en openbaar vervoer en voor (verwijzingen naar) adressen en openingstijden van op de site genoemde bedrijven, instellingen en instanties. Aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website kunnen we dan ook niet accepteren.

Ik heb alle moeite gedaan om het copyright van foto's en andere media te achterhalen alvorens deze op de website te plaatsen. Dat is niet altijd gelukt. Mocht u media vinden ten aanzien waarvan u rechthebbende bent, wil dat dan aan mij berichten, zodat ik de tekortkoming kan herstellen.

Privacy

We verwijzen je graag naar ons privacystatement.

Copyright

Het auteursrecht op mijn teksten en media berust rechtens (Auteurswet) bij mij, maar tenzij anders blijkt of vermeld, heb ik deze gelicentieerd onder een "Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal" (CC BY-NC-ND 4.0) -licentie. Dat betekent dat mijn rechten niet vervallen, maar dat je mijn teksten en media incidenteel en onder enkele voorwaarden op je niet-commerciële website mag gebruiken en verspreiden.

Creative Commons, waarbij ik me heb aangesloten, wil het onder handhaving van het copyright van auteurs mogelijk maken dat kennis zonder al te veel juridische poespas kan worden gedeeld.

De voorwaarden voor het gebruik van de CC BY-NC-ND licentie*:

Als je een niet commeriele website hebt, mag je daarop mijn ongewijzigde en niet met jouw teksten vermengde teksten en afbeeldingen overnemen op voorwaarde dat je bij elk artikel waarbij je dat doet de volgende tekst plaatst (zonder de aanhalingstekens en met aanklikbare en als zodanig herkenbare links).

" Delen van dit artikel zijn © Hans van Meteren www.welkominnijmegen.nl - CC BY-NC-ND 4.0 "

Uitgebreider

 1. vermeld bij het overgenomene mijn naam en maak een link naar de website en de licentie
  Ik raad je aan het zo kort mogelijk te houden en toch overeenkomstig de licentie te handelen, handig voor jou en voldoende voor mij:
  Plaats het © symbool (dat je krijgt door de combinatie van de alttoets (bij de MAC de option toets) en 0169) en dan mijn naam, gelinkte website en een link naar de licentie. Dan ziet het er zo uit:
  "© Hans van Meteren, www.welkominnijmegen.nl, CC BY-NC-ND 4.0" (zonder de aanhalingstekens).
  De website waar de eerste link www.welkominnijmegen.nl moet verwijzen is: https://www.welkominnijmegen.nl en de link naar CC BY-NC-ND 4.0 is: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl De lay-out kun je gelijk aan die van je site houden.
 2. je site mag niet commercieel zijn
 3. je mag mijn werk niet veranderen of mixen met je eigen werk of dat van anderen, met andere woorden: het moet duidelijk zijn wie wat heeft geschreven / gefotografeerd enz. **.

Je mag de uitleg die ik hier hebt geschreven eveneens overnemen, zonder de copyright en CC vermeldingen.

Je mag pagina's van mijn website natuurlijk wel delen via links op social media.

* Alleen de oorspronkelijke CC tekst geldt, dit is een eigen samenvatting. De oorspronkelijke tekst (en de daarin opgenomen verdere verwijzingen) vind je hier.
** Als ik je even kan helpen, dan laat het even weten met het formulier hieronder. Ik vind het leuk als je me laat weten wat je hebt overgenomen en vertelt waar op je website / in je tijdschrift enz. het staat. Ik kan je dan meteen laten weten als er iets verandert!!

*** Als jij op jouw beurt een uitleg op jouw website wilt zetten, voor de teksten en dergelijke die jij hebt gemaakt, dan kun je bovenstaande als voorbeeld nemen

De afkortingen betekenen

BY : Je moet de naam van de maker (auteur, fotograaf enz.) vermelden, een link plaatsen naar de licentie en aangeven of je het werk hebt veranderd. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zo, dat je de indruk wekt dat de licentiegever (ik dus) instemt met je werk of je gebruik van het werk.

NC : Je mag het gelicenseerde werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld een commerciële website, boek)

ND : Je mag het werk niet verspreiden als je het hebt veranderd, geremixt of als je op het werk hebt voortgebouwd.


Met dank aan

Gebruik is onder andere gemaakt van de enorme schat aan informatie die beschikbaar is op de vele websites die er over de stad bestaan, op social media en bij instellingen, clubs, verenigingen en stichtingen die we in de betreffende teksten op deze website hebben genoemd.

Deze site is dus zeker niet alleen mijn werk. Heel wat uitzoekwerk hebben we zelf gedaan en dat zal niet stoppen, maar voor een groot deel is het uiteraard ook de weergave van wat anderen over onze stad weten en te weten zijn gekomen. 

Het uitgangspunt hier is dat alle Nijmegenaren samen zorgen voor meer kennis over Nijmegen, haar ontstaan en toekomst, haar inwoners en wat hen bindt. Dat uitgangspunt moet natuurlijk wel wederzijds worden onderschreven.

Mocht u vinden dat er een van u afkomstige bijdrage of afbeelding is gebruikt en niet instemmen met deze "deelfilosofie", laat het ons dan weten. We verwijderen de betreffende media of bijdrage onmiddellijk of we nemen contact met u op om tot een regeling te komen. Hetzelfde geldt als we vergeten mochten zijn een tekst onder CC licentie als zodanig te vermelden.

Icon van de kraan: iconixar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Bronnen

Behalve de in de tekst genoemde specifieke bronvermeldingen noemen we hier graag de wat frequenter geraadpleegde bronnen.

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Gemeente Nijmegen

Vereniging Numaga

Stichting Noviomagus

Regionaal Archief Nijmegen

Graafschap-Middeleeuwen met name op de pagina's over de laat-romeinse tijd en de middeleeuwen. Deze site is gepubliceerd onder https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/nl/

Wikipedia in meerdere talen.

Stratenlijst van Nijmegen door Rob Essers

Nemo Kennislink, voor leuke weetjes tussendoor

Onder meer aan elk van deze websites ontlenen we gegevens. Waarvoor dank.... en aanbevolen voor een bezoek! Voor het overige heb ik steeds bij overgenomen werk aangegeven waar ik het vandaan heb. Mocht ik het een keer zijn vergeten, laat het dat alsjeblieft weten.

Doneren of een advertentietekst plaatsen

Voor het in stand houden van deze website stellen we uw gift zeer op prijs. Als u een bedrijf hebt dat op één van de pagina's wordt of zou kunnen worden genoemd en uw gift bedraagt tenminste € 100,- dan willen we onze dankbaarheid tonen door in één tekst een aanklikbare link naar de website van uw onderneming maken. Aan de link kunnen maximaal 4 wervende zinnen worden toegevoegd. Die tekst en/of link zullen we "eeuwig" laten staan. Dat betekent: totdat deze website offline gaat of uw bedrijf stopt, u aangeeft de link niet (meer) te willen of wanneer bij herhaald proberen uw website niet bereikbaar meer is.

Voor de goede orde: iets wat gratis wordt aangeboden, vermelden we ook gratis.

Meedoen en contact opnemen

Bent u het oneens met ons, wilt u ons een pluim geven, hebben we iets van u zonder het te weten overgenomen, wilt u iets bijdragen?

Zeker bijdragen en zeker ook bijdragen in de vorm van zelfgemaakte foto's zijn welkom. Als je mee wilt doen in de vorm van (positieve) tekstuele bijdragen of afbeeldingen: bel me dan even: 0651530445
Het formulier hieronder is er natuurlijk ook voor u!

Let wel: Op verzoeken om meer informatie over de stad, voorzieningen, evenementen, onderdak en dergelijke dan we op deze website tonen kunnen en zullen we niet ingaan.

Het formulier kan alleen worden verzonden als de velden met een * zijn ingevuld.Deze pagina werd het laatst aangepast op 02-03-2020.