Over deze website

Disclaimer | Privacy | Copyright | Met dank aan | Doneren | Contact opnemen

Deze website is een niet-commercieel en niet aan enig bedrijf of enige overheid gelieerd privé project van Hans van Meteren in Nijmegen. Voor het uiterlijk heb ik als basis een template van webdesign-grafik.at uit Wenen gebruikt.

Als "we" is gebruikt is dat als pluralis modestiae.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website is en wordt veel zorg besteed en hij wordt regelmatig op juistheid gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat informatie niet volledig, juist of actueel (meer) is. Het is altijd je eigen verantwoordelijkheid deze op officiële kanalen te checken. Bovendien is het goed om de bij elk artikel aanwezige "laatste aanpassing" datum te checken om problemen of teleurstelling te voorkomen. Dit geldt met name, maar niet alleen voor informatie over verkeer en parkeren, openbaar vervoer en voor (verwijzingen naar) adressen en openingstijden van op de site genoemde bedrijven, instellingen en instanties. Aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website kunnen we dan ook niet accepteren.

Alle moeite is gedaan om het copyright en eventuele licenties van foto's en andere media te achterhalen. Dat is niet altijd gelukt. Mocht je media vinden ten aanzien waarvan je rechthebbende bent, wil dat dan aan mij berichten (formulier hieronder).

Privacy

We verwijzen je hiervoor naar ons privacystatement.

Copyright

Voor zover niet anders is vermeld berust het copyright van teksten en afbeeldingen bij Hans van Meteren, Nijmegen.

Mijn eigen werk (teksten en afbeeldingen) heb ik CC BY-NC-ND 4.0 gelicentieerd.

De CC licentie kort uitgelegd.

Op verjaring na is alle content die je op Internet vindt beschermd door het Auteursrecht. Het maakt niet uit of dat uitdrukkelijk (bijvoorbeeld met ©) is vermeld of niet. Overname zonder toestemming van die content is een strafbaar feit. Dat geldt dus ook voor deze website.

Steeds vaker echter geven auteurs, fotografen en anderen vooraf toestemming om met behoud van hun copyright en onder voorwaarden, hun werk te gebruiken. Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan kan het copyright alsnog worden afgedwongen.

Ik heb mijn eigen teksten en afbeeldingen op deze website beschikbaar gesteld onder de licentie CC BY-NC-ND 4.0

Die licentie betekent toegespitst op deze website en in de vorm van een korte samenvatting* dat je mijn teksten en afbeeldingen op deze website mag gebruiken onder de volgende voorwaarden

  • bij de overgenomen tekst of afbeelding moet mijn naam (Hans van Meteren) of de website-URL worden vermeld (BY = door, dus met naamsvermelding),
  • je mag dat niet voor commerciële doeleinden gebruiken (NC = non commercial, NietCommercieel dus) en
  • mijn werk mag niet worden bewerkt, er mag niet op worden voortgebouwd en het mag evenmin worden gemengd met jouw werk of dat van anderen (ND = non derivate, GeenAfgeleideWerken)

Kort door de bocht: het mag onder mijn naam, als het niet commercieel is en zolang je er niets in verandert of de indruk wekt dat het jouw werk is

* Dit is een korte samenvatting van deze licentie. Lees hier wat de licentie volledig inhoudt en dus juridisch bindend is

In ben bezig de foto's van onder meer deze website in groter formaat op Flickr te zetten. Je kunt ze voor jezelf downloaden en/of, mits en zolang je voldoet aan de licentie, gebruiken. Volg deze link.


Met dank aan

Gebruik is onder andere gemaakt van de enorme schat aan informatie die beschikbaar is op de vele websites die er over de stad bestaan, op social media en bij instellingen, clubs, verenigingen en stichtingen die we in de betreffende teksten op deze website hebben genoemd.

Deze site is dus zeker niet alleen mijn werk. Heel wat uitzoekwerk hebben we zelf gedaan en dat zal niet stoppen, maar voor een groot deel is het uiteraard ook de weergave van wat anderen over onze stad weten en te weten zijn gekomen. 

Het uitgangspunt hier is dat alle Nijmegenaren samen zorgen voor meer kennis over Nijmegen, haar ontstaan en toekomst, haar inwoners en wat hen bindt. Dat uitgangspunt moet natuurlijk wel wederzijds worden onderschreven.

Mocht je daarom vinden dat er een van jou afkomstige bijdrage of afbeelding is gebruikt en niet instemmen met deze "deelfilosofie", laat het ons dan weten. We verwijderen de betreffende media of bijdrage onmiddellijk of we nemen contact met je op om tot een regeling te komen. Hetzelfde geldt als we vergeten mochten zijn een tekst onder CC licentie als zodanig te vermelden.

Icon van de kraan: iconixar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Bronnen

Behalve de in de tekst genoemde specifieke bronvermeldingen noemen we hier graag de wat frequenter geraadpleegde bronnen.

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Gemeente Nijmegen

Vereniging Numaga

Stichting Noviomagus

Regionaal Archief Nijmegen

Graafschap-Middeleeuwen met name op de pagina's over de laat-romeinse tijd en de middeleeuwen. Deze site is gepubliceerd onder https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/nl/

Wikipedia in meerdere talen. Wikimedia contact wordt gelicentieerd onder https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Stratenlijst van Nijmegen door Rob Essers

Nemo Kennislink, voor leuke weetjes tussendoor

Waarvoor dank.... en aanbevolen voor een bezoek!

Doneren of een advertentietekst plaatsen

Voor het in stand houden van deze website stellen we een gift zeer op prijs. Als je een bedrijf hebt dat op één van de pagina's wordt of zou kunnen worden genoemd en je gift bedraagt tenminste € 100,- dan willen we onze dankbaarheid tonen door in één tekst een aanklikbare link naar de website van je onderneming maken. Aan die link kunnen maximaal 4 wervende zinnen worden toegevoegd. Die tekst en/of link zullen we "eeuwig" laten staan. Dat betekent: totdat deze website offline gaat of je bedrijf stopt, je aangeeft de link niet (meer) te willen of wanneer bij herhaald proberen je website niet bereikbaar meer is.

Voor de goede orde: iets wat gratis aan de gemeenschap wordt aangeboden, vermelden we ook gratis.

Meedoen en contact opnemen

Ben je het oneens met ons, wil je ons een pluim geven, hebben we iets van je zonder het te weten overgenomen, wil je iets bijdragen?

Zeker bijdragen en zeker ook bijdragen in de vorm van zelfgemaakte foto's zijn welkom. Als je mee wilt doen in de vorm van (positieve) tekstuele bijdragen of afbeeldingen: bel me dan even: 0651530445
Het formulier hieronder is er natuurlijk ook voor jou!

Let wel: Op verzoeken om meer informatie over de stad, voorzieningen, evenementen, onderdak en dergelijke dan we op deze website tonen kunnen en zullen we niet ingaan.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 13-07-2021.