Over deze website

Disclaimer | Privacy | Copyright | Met dank aan | Doneren | Contact opnemen

Deze website is een idee van Hans van Meteren: een niet-commercieel en niet aan enig bedrijf of enige overheid gelieerd privé project. Voor het uiterlijk heb ik als basis een template van webdesign-grafik.at uit Wenen gebruikt.

Als "we" is gebruikt is dat als pluralis modestiae.

Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze website is en wordt veel zorg besteed en hij wordt regelmatig op juistheid gecontroleerd. Niettemin kan het voorkomen dat informatie niet volledig, juist of actueel (meer) is. Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid deze op officiële kanalen te checken. Bovendien is het goed de bij elk artikel aanwezige "laatste aanpassing" datum te checken om problemen of teleurstelling te voorkomen, maar ook dan bijlft het gebruik vanb deze gegevens voor eigen rekening en risico. Dit geldt met name, maar niet alleen voor informatie over verkeer en parkeren en openbaar vervoer en voor (verwijzingen naar) adressen en openingstijden van op de site genoemde bedrijven, instellingen en instanties. Aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website kunnen we dan ook niet accepteren.

Ik heb alle moeite gedaan om het copyright van foto's en andere media te achterhalen alvorens deze op de website te plaatsen. Dat is niet altijd gelukt. Mocht u media vinden ten aanzien waarvan u rechthebbende bent, wil dat dan aan mij berichten (formulier hieronder), zodat ik de tekortkoming kan herstellen.

Privacy

We verwijzen je graag naar ons privacystatement.

Copyright

Voor zover niet anders is vermeld berust het copyright van teksten en afbeeldingen bij Hans van Meteren, Nijmegen.

Mijn eigen werk (teksten en afbeeldingen) is CC BY-NC-ND gelicentieerd.

De CC licentie kort uitgelegd.

Alle content die je op Internet vindt is beschermd door het Auteursrecht. Het maakt niet uit of dat uitdrukkelijk is vermeld of niet. Overname zonder toestemming van die content is een strafbaar feit.

De laatste jaren komt het vaker voor dat auteurs, fotografen en dergelijke met behoud van hun copyright toestemming geven om onder voorwaarden en zonder verdere plichtplegingen hun teksten en dergelijke te gebruiken. Met het copyright, dat ze blijven bezitten, kunnen ze optreden als aan die voorwaarden niet is voldaan.

Ik stel mijn eigen teksten en afbeeldingen beschikbaar onder de licentie CC BY-NC-ND 4.0

Dat betekent dat je mijn teksten en afbeeldingen op je website of anderszins mag gebruiken onder de voorwaarden

  • dat je bij de betreffende tekst of afbeelding mijn naam (Hans van Meteren) of de website-URL (spiegelwaalnijmegen.nl) vermeldt (BY = door, dus met naamsvermelding),
  • dat je website NIET commercieel is (NC = non commercial, NietCommercieel dus) en
  • dat je de teksten niet verandert, ze dus één op één overneemt (ND = non derivate, GeenAfgeleideWerken)

Dit is een samenvatting van deze licentie. Lees hier wat de licentie volledig inhoudt.


Met dank aan

Gebruik is onder andere gemaakt van de enorme schat aan informatie die beschikbaar is op de vele websites die er over de stad bestaan, op social media en bij instellingen, clubs, verenigingen en stichtingen die we in de betreffende teksten op deze website hebben genoemd.

Deze site is dus zeker niet alleen mijn werk. Heel wat uitzoekwerk hebben we zelf gedaan en dat zal niet stoppen, maar voor een groot deel is het uiteraard ook de weergave van wat anderen over onze stad weten en te weten zijn gekomen. 

Het uitgangspunt hier is dat alle Nijmegenaren samen zorgen voor meer kennis over Nijmegen, haar ontstaan en toekomst, haar inwoners en wat hen bindt. Dat uitgangspunt moet natuurlijk wel wederzijds worden onderschreven.

Mocht u vinden dat er een van u afkomstige bijdrage of afbeelding is gebruikt en niet instemmen met deze "deelfilosofie", laat het ons dan weten. We verwijderen de betreffende media of bijdrage onmiddellijk of we nemen contact met u op om tot een regeling te komen. Hetzelfde geldt als we vergeten mochten zijn een tekst onder CC licentie als zodanig te vermelden.

Icon van de kraan: iconixar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Bronnen

Behalve de in de tekst genoemde specifieke bronvermeldingen noemen we hier graag de wat frequenter geraadpleegde bronnen.

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Gemeente Nijmegen

Vereniging Numaga

Stichting Noviomagus

Regionaal Archief Nijmegen

Graafschap-Middeleeuwen met name op de pagina's over de laat-romeinse tijd en de middeleeuwen. Deze site is gepubliceerd onder https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/nl/

Wikipedia in meerdere talen.

Stratenlijst van Nijmegen door Rob Essers

Nemo Kennislink, voor leuke weetjes tussendoor

Onder meer aan elk van deze websites ontlenen we gegevens. Waarvoor dank.... en aanbevolen voor een bezoek! Voor het overige heb ik steeds bij overgenomen werk aangegeven waar ik het vandaan heb. Mocht ik het een keer zijn vergeten, laat het dat alsjeblieft weten.

Doneren of een advertentietekst plaatsen

Voor het in stand houden van deze website stellen we uw gift zeer op prijs. Als u een bedrijf hebt dat op één van de pagina's wordt of zou kunnen worden genoemd en uw gift bedraagt tenminste € 100,- dan willen we onze dankbaarheid tonen door in één tekst een aanklikbare link naar de website van uw onderneming maken. Aan de link kunnen maximaal 4 wervende zinnen worden toegevoegd. Die tekst en/of link zullen we "eeuwig" laten staan. Dat betekent: totdat deze website offline gaat of uw bedrijf stopt, u aangeeft de link niet (meer) te willen of wanneer bij herhaald proberen uw website niet bereikbaar meer is.

Voor de goede orde: iets wat gratis wordt aangeboden, vermelden we ook gratis.

Meedoen en contact opnemen

Bent u het oneens met ons, wilt u ons een pluim geven, hebben we iets van u zonder het te weten overgenomen, wilt u iets bijdragen?

Zeker bijdragen en zeker ook bijdragen in de vorm van zelfgemaakte foto's zijn welkom. Als je mee wilt doen in de vorm van (positieve) tekstuele bijdragen of afbeeldingen: bel me dan even: 0651530445
Het formulier hieronder is er natuurlijk ook voor u!

Let wel: Op verzoeken om meer informatie over de stad, voorzieningen, evenementen, onderdak en dergelijke dan we op deze website tonen kunnen en zullen we niet ingaan.

Het formulier kan alleen worden verzonden als de velden met een * zijn ingevuld.Deze pagina werd het laatst aangepast op 19-10-2020.