Romeinse wegen oost - west rond Nijmegen

Romeinse wegen van oost naar west rond Nijmegen

Het verloop van de weg naar het westen ten zuiden van de Limes is onduidelijk (zie het gele vraagteken). Mogelijk heeft dat te maken met de lage ligging waardoor het in aanmerking komende gebied vaak overstroomd is. 
Over het verloop op Nijmeegs grondgebied is er minder onduidelijkheid.

De oost-west as

Van de twee belangrijkste routes van Romeinse wegen liep de route oost-west van Xanten in Duitsland, waar ook weer meerdere wegen samenkwamen, naar Nijmegen. Deze route vervolgde naar het westen door het huidige Land van Maas en Waal via Driel tot aan de kust. Veel is nog onduidelijk over het verloop van deze verbinding.

Het Nijmeegse gedeelte wordt gevormd door de St. Jorisstraat, Burchtstraat en de Hezelstraten. Buiten het centrum volgt de route deels de huidige Weurtseweg in het westen en de Ubbergseveldweg, Berg en Dalseweg / Daalseweg / Tooropstraat. Wat meer naar het zuiden is er een stuk van de Graafseweg herkend als stuk van een Romeinse weg.

Romeinse wegen oost-west in Nijmegen

Deze pagina werd het laatst aangepast op 17-11-2018.