Een stukje Benedenstad.

Het routekaartje bij deze wandeling kun je op de eerste pagina vinden.

Aan het begin van de Meester Hermanstraat staat een klein kunstwerkje "De Hommage" dat door het Convent van Carnavalsprinsen aan de stad is aangeboden. Het is gewijd aan "Graodus fan Nimwegen", de tweede Prins Carnaval na Nico Grijpink, de zingende prins die vooral furore heeft gemaakt met het lied "Al mot ik krupe" (op blote foete gaon).

Loop de Meester Hermanstraat uit, sla rechts- en meteen weer linksaf en houd links aan. Loop dan in de Spinthuisstraat meteen links het parkje in, waar je de grote hoogteverschillen in de Benedenstad goed kunt zien.

Spinthuis: Spint is verwant met het Duitse Spende: delen, geven. Het Spinthuis, ook wel Spient genoemd, verstrekte in de 16e en 17e eeuw kleding aan behoeftige burgers.

Loop rechts bij nummer Spinthuisstraat 8 de trappen weer op en sla linksaf om de Spinthuisstraat uit te lopen en in de Muchterstraat uit te komen.

Ga bij (23) rechtsaf de Muchterstraat in en bij (24) linksaf de Ottengas in en zo naar het Groene Balkon.

Bij (25) rechtsaf en aan het einde rechtsom (26) en de Lindenberg omhoog.

Loop door tot aan (27):  het Spoorwegmonumentje. Meer over het spoorwegmonumentje.

Verborgen stadskasteel

Steek vanaf het Spoorwegmonumentje schuin-rechts over. Daar vind je tussen het Pannenkoekenrestaurant en de 80e jaren bebouwing een opening in de straatwand. Daar doorheen kun je het voormalige stadskasteel zien staan.

In deze periode werden dit soort grote huizen voor de stedelijke elite gebouwd, vaak uitgerust met borstweringen, kantelen en arkeltorentjes. Daarom de naam stadskasteel.

Meer over Stadskastelen in Nijmegen waaronder meer over het stadskasteel achter Hoogstraat 3.

In het restaurant eet je je pannenkoek in de zaal van dit stadskasteel. De kinderen kunnen in de voormalige wijnkelder spelen.

Sla nu rechtsaf de Burchtstraat in richting (28).

Naar de Burchtstraat

 

 

Deze pagina werd het laatst aangepast op 05-01-2021.