Forten ten zuiden van de Waal

De forten vormen de laatste uitbreidingen van het verdedigingsstelsel van de stad. Ze zouden, met de stadswallen, worden opgedoekt omdat ze geen bestaansrecht meer hadden. De oorlogsindustrie liep (toen al) steeds op de feiten vooruit.

In de eerst helft van de 19e eeuw werd in Nijmegen verschillende forten gebouwd. In Lent werd twee forten gebouwd: Boven en Beneden Lent. In tegenstelling tot de forten aan de zuidkant van de Waal bleven deze voor sloop gespaard. 

Ten zuiden van de Waal (her) kennen we de forten aan de straatnamen: Fort Sterreschans, Fort Kijk in de Pot.

Fort de Verbrande Molen

Een ander fort: Verbrande Molen heeft letterlijk zijn vorm achtergelaten in een buurtje tussen de huidige Berg en Dalseweg en de Tooropstraat.

De Fortstraat, Paulus Potterstraat en de knik in de Berg en Dalseweg voorlangs de voormalige Stephanuskerk zijn gevormd naar de contouren van het fort dat hier stond en dat zijn naam ontleende aan de afgebrande molen 'De Goede Hoop'.
Kaart: http://kaart.nijmegen.nl/historie/

Fort Krayenhoff

Fort Krayenhoff, zou je verwachten, lag dan tenminste in de buurt van de Krayenhofflaan. Nou nee....  Ook het Krayenhoffparkje is niet de plaats van het Fort. Dat lag aan de Waal, buiten de toenmalige stadsmuren.

Nu in dit gedeelte van de stad uitbundig wordt gebouwd zijn de plannen om tenminste een deel, de contouren van het fort terug te brengen vergevorderd.

Als je een keer  — aanbevolen —  samen met Rob Jaspers met de Pannenkoekenboot een rondvaart maakt over de Waal kun je een deel van de buitenmuren van het fort zien. ///

Baron Krayenhoff 

De naamgever van het fort was baron C.R.T. Krayenhoff. Deze baron, een Nijmegenaar werd door Koning Willem I benoemd tot "inspecteur-generaal der Fortificaties". Dat was andere koek dan zijn eigenlijke beroepen: natuurkundige, arts, generaal, waterbouwkundige en cartograaf. 

Krayenhoff werd begraven in een van de kelders van "zijn" fort. Toen de gemeente in 1914 besloot het fort af te breken werd het stoffelijk overschot van de baron op Rustoord aan de Postweg ter aarde besteld. De zerk verhuisde niet mee: die kreeg een plaats in het naar hem genoemde parkje aan het eind van de Krayenhofflaan.

Meer over deze Nijmegenaar die heel wat belangrijker was dan zijn grafsteen doet vermoeden. (Wikipedia)

Deze pagina werd het laatst aangepast op 11-05-2019.